B108 0112

Support

Här hittar du som är återförsäljare, privatkund eller objektkund svar på vanliga frågor, kontaktuppgifter till oss på Mirror, broschyrer, monteringsanvisningar m.m

Är du konsument och har frågor om våra produkter ska du alltid i första hand kontakta någon av våra återförsäljare. Kontaktuppgifter till våra butiker hittar du genom att klicka här. Svaren på de flest förekommande frågorna hittar du här.

Är du återförsäljare och har frågor till oss är du välkommen att maila till info@mirro.se

Vill du bli återförsäljare ber vi dig att ta kontakt med någon av våra säljare på respektive ort. Här kommer du till våra säljare.

Tyu

Kontaktpersoner

Mirro17 0676 (1)

Monteringsanv. m.m.

Mirro Symmetric 3

Broschyr och prislista

Mirro Symmetric 2

Vanliga frågor

Mirro17 0947

Filmer

Mirro Opal Hall Vit 001

Planeringsverktyg

Kom i kontakt

Vill du få tag på någon hos oss? Välkommen att kontakta någon av oss som jobbar på Mirro.